ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Dmitry Khmelnitsky Στην κυπριακή πόλη Λεμεσό υπάρχει μια μικρή πλατεία που ονομάζεται Πλατεία Ηρώων. Το 1946 ανεγέρθηκε ένα μνημείο αφιερωμένο Подробнее